Dất đô thị Dung Quất

Kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Mã số: BDS_03464
Vị trí: Gành Yến
Hình ảnh:
Điểm nổi bật:
Nhân dịp 10 năm thành lập Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), được sự bảo trợ của Bộ Xây dựng và Ban ngành các cấp, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi sự kiện Kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Bất động sản Việt Nam
Bản đồ:
Giá:120 triệu / sào
Liên hệ:098 101 33 99

Nhận xét