Dất đô thị Dung Quất
Kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Nhân dịp 10 năm thành lập Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), được sự bảo trợ của Bộ Xây dựng và Ban ngành các cấp, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi sự kiện Kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Bất động sản Việt Nam